Energooszczędne domy pasywne

W ostatnich latach wzrasta znaczenie rozwiązań ekologicznych, też w budownictwie. Nadal szuka się nowych technologii, które zmniejszają zużycie energetyczne budynków mieszkalnych a także komercyjnych. Rezultatem tych poszukiwań stały się domy pasywne sopot.

Jest to rodzaj innowacyjnego budownictwa, które z roku na rok zdobywa coraz więcej zwolenników. Warto więc dowiedzieć się niea dodatkowo na ten temat.
Czym odróżnia się budownictwo pasywne?
Budynek pasywny wyróżnia się minimalnym zapotrzebowaniem na energię dostarczano za pomocą konwencjonalnych rozwiązań używanych w tradycyjnym budownictwie. Taki efekt jest osiągany poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które w wyraźny sposób ograniczają straty energii z budynku, jak również pozwalają na maksymalne przeznaczenie energii pochodzącej z naturalnych źródeł, np energii promieniowania słonecznego. Jak się więc okazuje, domy pasywne pomorskie to obiekty cechujące się minimalnymi stratami ciepła. W budownictwie pasywnym ważną rolę odgrywa orientacja budynku względem kierunków świata. Pomieszczenia, które są w największym stopniu użytkowane, czyli kuchnia czy pokój dzienny powinny być ustawione w kierunku południowym, tak by w maksymalny sposób wykorzystać światło dzienne. Należy także pamiętać, że światło dzienne służy nie tylko do oświetlenia pomieszczeń, niemniej jednak także do ich ogrzania. W budynkach pasywnych wykorzystuje się spore przestronne okna wyposażone w specjalne uszczelnienia oraz ramy, co zapobiega utracie ciepła. Dużą wagę przykłada się do szczelności przegród budowlanych, które mogą stanowić miejsce utraty ciepła. W domach pasywnych używa się grube warstwy izolacyjne, które charakteryzują się słabym przenikaniem ciepła. Warto też dodać, że domy pasywne gdynia wyposażone są w nowoczesny system wentylacji nawiewno-wywiewnej. Jest to wentylacja, która nie sprawia wychłodzenia pomieszczeń w okresie zimowym, ponieważ powietrze pochodzące z zewnątrz jest oczyszczane a także nagrzewane zanim zostanie przekazane do wnętrza budynków. Ten rodzaj wentylacji umożliwia na ograniczenie strat ciepła dosłownie o kilkadziesiąt procent. W budynkach pasywnych można stosować dodatkowe instalacje grzewcze, przykładem jest kominek na biomasę.

Źródło: domy pasywne gdańsk.