Doradztwo ochrona środowiska

Sposób oddziaływania poszczególnych przedsiębiorstw na środowisko naturalne jest bardzo różny. Jedne firmy mogą praktycznie w ogóle nie wpływać negatywnie na środowisko, jednakże inne firmy mogą wygenerować odpady, które będą doprowadzały do systematycznej degradacji środowiska. Wówczas niezbędne jest specjalne sprawozdanie z ochrony środowiska, które informuje na temat możliwości postępowania z odpadami w firmie a także przekazuje do Urzędu Ochrony Środowiska informacje dotyczące norm pracy w konkretnym zakładzie produkcyjnym.

Do grupy firm, które muszą uzyskać specjalne pozwolenie należą firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów, firmy z branży produkcji ciężkiej, te, które produkują elektronikę, urządzenia i maszyny, a także firmy zajmujące się produkcją niebezpiecznych gazów, cieczy i innych materiałów. Takie firmy muszą przejść pozytywnie specjalny raport środowiskowy, który będzie dotyczył całościowego sposobu ich funkcjonowania. Raport jest sporządzany przez niezależnych fachowców, którzy wizytuje firmę i oceniają wszystkie aspekty jej działania. Wizytacja trwa zwykle kilka dni i są one w pełni poświęcone całościowej ocenie sposobu działania wybranego przedsiębiorstwa. Profesjonaliści bardzo restrykcyjnie oceniają, czy firma zdaje sobie sprawę z sposobu swojego działania a także wpływu na środowisko i czy stosuje wszelkie możliwe środki, które będą ograniczały ten wpływ. Ewentualnie profesjonaliści udzielają również rad, niemniej jednak tak de facto doradztwo środowiskowe dla firmy powinno być dostarczane z zewnątrz, przez firmę, która się w takich działaniach specjalizuje. Takie firmy także poddają przedsiębiorstwa ocenie i wskazują słabe strony a także mocne strony, a w sytuacji tych drugich sposoby użycia tych mocnych stron na własną korzyść. W każdym przypadku sytuacja jest rozpatrywana osobiście, gdyż sposób działania poszczególnych firm różni się od siebie diametralnie, a zastosowane rozwiązania muszą być wybrane idealnie do specyfiki działania dokładnie określonej firmy, do jej możliwości a także potrzeb.

Zobacz również: doradztwo środowiskowe.