Ocena gruntu

Struktura geologiczna Polski jest bardzo zróżnicowana. Mamy zarówno na prawdę dużo wyjątkowo stabilnych gruntów nadających się pod budowę dosłownie największych i najcięższych obiektów, jak i gruntów mało stabilnych i co istotne, znajdujących się w dużych miastach i w miejscach atrakcyjnych pod kątem tworzenia nowych nieruchomości. Inwestorzy, którzy planują budowę domów mieszkalnych lub innych obiektów muszą często spełnić sporo restrykcyjnych założeń, a także przedtem utworzyć badania stwierdzające, czy grunt nadaje się do tego, ażeby postawić na nim obiekt o konkretnych parametrach i w danej technologii.

W przypadku niewiadomego stanu gruntu projektuje się odwierty geotechniczne Łódź. Na terenie Łodzi i okolic takie odwierty są bardzo często wykonywane, gdyż wymaganie utworzenia takich odwiertów jest stawiane prawem. Inwestor musi poinformować wydział budownictwa, czy grunt nadaje się pod budowę czy ma wystarczającą stabilność, a struktura ziemi wytrzyma napór tak ciężkiej konstrukcji. O ile te wymagania zostaną spełnione, inwestor otrzyma pozwolenie na budowę. Jeśli grunt pozostawia wiele do życzenia, powinno się w przyszłości go wzmocnić wybranymi technikami lub zaistnieje konieczność odstąpienia od pomysłu tworzenia w konkretnym miejscu i wybrania innej umiejscowienia. W tym momencie buduje się natomiast wręcz w najtrudniejszych miejscach, a badanie gruntu umożliwia stwierdzić, jakie techniki trzeba zastosować. Badania geologiczne zwiększają całkowity koszt tworzenia, a jeszcze większy staje się w momencie, kiedy powinno się przygotować grunt. Jest jednak wspaniała strona tej sytuacji, gdyż zwykle takie grunty wymagające przygotowania pod budowę są zwyczajnie tańsze, a zatem pomimo wyższych wydatków można kupić ziemię po niższej cenie, a ostatecznie inwestycja może się okazać wręcz opłacalna. Szczególnie w przypadku, gdy budowane są obiekty komercyjne, mające w przyszłości zarabiać, przykładowo galerie czy apartamentowce. Wówczas badania gruntu są prawie niezbędne, bo inwestycja jest zbyt kosztowna, aby mogła się skończyć niepowodzeniem.

Źródło: badania gruntu piotrków trybunalski