Szkolenie z komunikacji dla menedżerów

Jeśli prowadzisz firmę, dbaj o to, ażeby menadżerzy, którzy zarządzają innymi pracownikami, znali prawo pracy. O ile masz wątpliwości co do tego, czy prawidłowo stosują przepisy i czy przypadkiem nie narażają cię na proces, bo je łamią, wyszukaj dla nich świetny kurs. Jeżeli już już wybierzesz dla pracowników prawo pracy kurs online, musisz za niego zapłacić.

Pracownicy nie mają obowiązku płacenia z własnej kieszeni za szkolenia, w których uczestniczą. Pracodawca może za to zamiast dodatkowych pieniędzy, nieobjętych umową o pracę zaproponować szkolenia z komunikacji. Dzięki temu będzie mógł liczyć na to, że jego załoga będzie nie gorzej radziła sobie w wykonywaniu codziennych obowiązków. Czasem w pewnych przypadkach to kłopoty z komunikacją stoją na przeszkodzie w realizacji niebagatelnych projektów. Jeżeli przełożony, czy lider zespołu rozdziela zadania w sposób niejasny, nie informuje o tym, co jest zrobione dobrze a co źle, to negatywnie wpływa na jakość pracy a także samych pracowników. Ci będą zdemotywowani i niechętni do realizacji kolejnych obowiązków, Rolą lidera jest zadbać o prawidłowość komunikacji. Prawo pracy szkolenie on-line przydaje się również wtedy, gdy wprowadzane są jakieś zmiany. W najbliższym czasie zmianom ulegnie sposób rozliczania urlopu rodzicielskiego. W nowelizacji prawa pojawi się dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, które będzie przysługiwać wyłącznie ojcu dziecka. O ile ten tego urlopy nie wykorzysta, nie przechodzi on na matkę. Celem zmiany jest ułatwienie powrotu do pracy kobiecie, która przez rok przebywała na urlopie rodzicielskim. Jeśli dziecko będzie mogło spędzić prócz tego 9 tygodni z ojcem i dopiero w późniejszym czasie pójdzie do żłobka, lub zajmie się nim opiekunka, matce będzie znacznie łatwiej wrócić do pracy. Zmiana spotkała się z mieszanymi uczuciami pośród Obywateli polski. Wielu uważa, że niewielu mężczyzn, którzy utrzymują rodzinę, może sobie pozwolić w pracy na tak długą nieobecność. Ma to być niemile widziane pomiędzy pracodawców. Najbliższe miesiące pokażą, czy ta zmiana przyjęła się.

Źródło: prawo pracy kurs online.