Kancelaria notarialna

U notariusza można załatwić sporo spraw związanych z mieszkaniami i domami, w tym sprzedaż nieruchomości, jej zakup, wykonanie darowizny, ustanowienie współwłasności, a następnie inne sprawy powiązane z nieruchomością. Kancelaria notarialna Łódź jest miejscem, w którym sporo z owych spraw można załatwić nawet w godzinę, ale należycie wcześnie trzeba się umówić z notariuszem, byśmy byli przyjęci w konkretnym terminie. Sprawy powiązane z nieruchomościami nie mogą być załatwione na drodze zwykłej umowy cywilnoprawnej, gdyż taka umowa nie będzie honorowana w żadnym z urzędów.

Żeby w ogóle można uznać ją za istotną, musi być sporządzona przez notariusza w trakcie specjalnego posiedzenia. Notariusz Łódź Bałuty pomoże nam załatwić sprawy związane z mieszkaniami, domami czy działkami. Nie można jednak przyjąć, że notariusz zajmuje się jedynie i wyłącznie domami i mieszkaniami, gdyż jego kompetencje pozwalają także na przygotowywanie innych umów, np testamentów potwierdzonych notarialnie, czyli jedynych testamentów, które są istotne dla sądów. Powinno się się umówić oczywiście odpowiednio wcześnie na wizytę, lecz czas oczekiwania nie jest wcale długi i wynosi zwykle kilka dni. Na wizytę u notariusza muszą się stawić obie strony transakcji wraz z dokumentami potwierdzającymi tożsamość i dokumentami stwierdzającym własność nieruchomości, czyli z aktami notarialnymi a także numerami ksiąg wieczystych, jeżeli już zostały one ustanowione dla nieruchomości. Zapłata za nieruchomość powinna się odbyć w kancelarii notarialnej, aczkolwiek na prawdę bardzo często dzieje się tak, że obie strony dokonują rozliczenia w innych okolicznościach. Jest to bez wątpienia dozwolone, aczkolwiek bezpieczniejszym wyjściem byłoby przekazanie pieniędzy u notariusza, bo wtedy może on poświadczyć jako świadek, że zapłacona kwota była z dużą dokładnością identyczna, jak ta zawarta w umowie notarialnej. Po wizycie u notariusza żadna ze stron transakcji nie musi już dokonywać innych formalnych. Po zakupie kupujący ma obowiązek odprowadzenia do Urzędu Skarbowego tak zwanego wzbogacenia, niemniej jednak jest ono doliczane do taksy notarialnej i notariusz Łódź Widzew reguluje tę płatność w urzędzie skarbowym.

Zobacz także: notariusz łódź bałuty.