Togi z materiałów najwyższej jakości

Toga prawnicza to urzędowy strój każdej osoby, która projektuje ten zawód. Togę wolno nosić tylko w trakcie wykonywania zadań służbowych i zasadniczo zakładana jest wyłącznie na rozprawy sądowe. Nikt poza osobami, które są do tego uprawnione nie powinien zakładać togi.

Prawo nakazuje noszenie togi właśnie podczas rozpraw, niemniej jednak już podczas posiedzeń sądu nie jest to konieczne. Zwyczajowo natomiast toga adwokacka zakładana jest na sali sądowej w każdej chwili. Podnosi rangę zawodu prawnika, a osoba, którą ją nosi powinna się do niej odnosić z szacunkiem. Istnieje przesąd, który mówi, ażeby nie przymierzać togi przed egzaminem zawodowym. Ma przynosić to pecha, choć niewielu studentów potrafi się powstrzymać i nie sprawdzić, jak prezentuje się w todze. Po raz 1szy toga zakładana jest podczas ślubowania adwokackiego. Aplikanci nie noszą togi. Dopiero przygotowują się do wykonywania zawodu i dlatego nie mogą jej zakładać. Toga sędziowska to urzędowy strój sędziego zakładany na rozprawy. Do togi zakładany jest fioletowy żabot i łańcuch z orłem. Sędzia jest najważniejszą osobą na sali rozpraw. Żabot u radcy prawnego ma kolor niebieski a u adwokata zielony. Prokuratorzy noszą żaboty w kolorze czerwonym. Biało-czerwone żaboty noszą sędziowie, którzy orzekają w Trybunale Konstytucyjnym. Każda toga musi być wykonana z lekkiego materiału najwyższej jakości. Musi dodawać powagi i godności osobie, która ją nosi. Powinna się prezentować nienagannie i równocześnie być w miarę możliwośći wygodna. Firmy, które zajmują się szyciem strojów dla prawników i sędziów mają dostępne w ofercie osobne fasony dla kobiet i mężczyzn. Togi dla kobiet są bardzie dopasowane. Przy tym, że togi muszą być uszyte z najwyższą dbałością i z najlepszych materiałów, muszą również spełniać wymogi ustawowe. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. Zapisy rozporządzenia mówią w głównej mierze, że toga musi być długa i powinna się kończyć maksymalnie 25cm nad ziemią a rękawy muszą mieć obwód 75cm.

Więcej: toga prawnicza.