Jak uzyskać pozwolenie na pobyt cudzoziemca w Polsce?

W ostatnich latach coraz więcej cudzoziemców pracuje na terenie Polski. Trzeba pamiętać, że legalizacja pobytu oraz pracy wymaga załatwienia formalności oficjalnych, co wiąże się ze znajomością przepisów. Natomiast wiele ludzi przybywających do Polski z za granic nie orientuje się w bieżących przepisach i ma bardzo duże trudności, by sformalizować swój pobyt na terenie Polski.

W takich przypadkach warto korzystać z usług specjalistycznych firm, które specjalizują się w uzyskiwaniu pozwoleń na pobyt a także pracę cudzoziemców.
Legalizacja pobytu cudzoziemców na terenie Polski – co trzeba mieć świadomość tego?
Głównie powinno się zaznaczyć, że firmy zajmujące się kompleksową oraz fachową obsługą cudzoziemców w znacznym stopniu przyspieszają zyskanie niezbędnych pozwoleń a także dokumentów zezwalających na legalny pobyt. W takich firmach zatrudnieni są pracownicy, którzy idealnie wiedzą, jak przejść wszystkie procedury formalne i urzędowe, aby zyskać wszystkie odpowiednie dokumenty. A jednym z podstawowych dokumentów, które powinien posiadać obcokrajowiec, jest karta pobytu. Jest to dokument wydawany na bazie zezwolenia na pobyt czasowy albo stały. W sytuacji pobytu stałego karta wydawana jest na aż dziesięć lat. Warto też dodać, że jest to dokument stanowiący o tożsamości danej osoby, jak również dokument podróżny, który pozwala cudzoziemcowi swobodne poruszanie się po krajach należących do strefy Schengen. Trzeba również pamiętać, że zezwolenie na pobyt czasowy wydawane jest tylko w oparciu o stwierdzenie, które jest w odpowiedni sposób udokumentowane. Najczęściej do wniosku dołączana jest umowa z pracodawcą, co jest respektowane przez urzędy i wiąże się z pozytywną decyzją. Z usług firm, które zajmują się obsługą cudzoziemców, bardzo często korzystają także pracodawcy, którzy zamierzają sprowadzić z zagranicy pracowników do swojej firmy. Dzięki skorzystaniu z specjalistycznych usług w szybki oraz sprawny sposób uzyskują konieczne dokumenty zezwalające na legalny pobyt w Polsce cudzoziemców. Warto mieć na uwadze, że tylko takie dokumenty zezwalają na legalną pracę na terenie Polski. Jest to więc rozwiązanie wygodne, które pozwala uniknąć wizyt w różnych urzędach. Nie jest więc zaskoczeniem, że znaczenie tej usługi ciągle rośnie i korzysta z niej zdecydowanie coraz więcej osób.

Zobacz także: karta pobytu.